Q1161145

Prosadikt Bok Lista

Prosadikt Bok Lista

En prosadikt eller ett prosapoem är ett kort prosastycke med poetiska element som till exempel rytm, allitteration, assonans eller dylikt.

Kompositionsformen odlades under förromantiken, men det var Baudelaires Le Spleen de Paris (1869, med underrubriken Petits poèmes en prose, "små prosadikter") som främst lanserade genren i nyare litteratur. Den skrevs också av Arthur Rimbaud och Stéphane Mallarmé och i Tyskland av Friedrich Hölderlin och Rainer Maria Rilke.

Senare har formen använts av bland andra nobelpristagaren Octavio Paz och avantgardisten Giannina Braschi. I Sverige har prosadikter skrivits av till exempel Johannes Edfelt, Erik Lindegren, Gunnar Ekelöf, Birgitta Trotzig och Artur Lundkvist. Sistnämnde gick ett steg längre och strävade i en lång rad böcker efter en slags poesi i romanform.

Formen kan ibland vara svår att avgränsa mot andra typer av "kortprosa" som vinjetter, utbyggda aforismer och miniessäer.

Ordet "prosadikt" kan även, särskilt i äldre svenska, beteckna diktning på prosa, alltså skönlitteratur i motsats till facklitteratur.

 Läs mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Röstningsregler

  • Du kan rösta upp eller ner. Vänligen överväga att alltid sammanhanget när man röstar, t.ex. en låt ska röstas uppåt eller nedåt i förhållande till de övriga låtarna som finns på albumet, en skådespelare prestanda i jämförelse med andra aktörer i samma film, en bok med avseende på andra böcker av samma författare eller inom samma genre.
  • En omröstning kan avbrytas genom att klicka motsatt omröstning inom 24 timmar. Du kan sedan rösta igen på samma objekt.
  • Varje användare har en röst per post inom en specifik lista varje 24 timmar. Efter 24 timmar kan du rösta igen på samma objekt i samma lista.
  • Du kan rösta på så många objekt som du vill inom en lista eller på samma objekt om det är en del av en annan lista. Till exempel kan du rösta David Bowie upp eller ner på listan av pop artister såväl som på listan över indie rockartister och på listan över rockmusik artister etc.
  • Lycklig Röstning!