Q216541

Lista över Chaufför Person : Rösta på dina favoriter.

Lista över Chaufför Person  : Rösta på dina favoriter.

Chaufför, av franska chauffeur "eldare", eller förare är en person som är professionell förare av ett motordrivet fordon. Detta innebär att chauffören endera är anställd, eller är egenföretagande som t.ex. lastbilsåkare eller taxiåkare.

En chaufför framför fordon för transport av antingen passagerare eller någon form av last. Olika typer av chaufförer förekommer som till exempel busschaufförer, lastbilschaufförer och taxichaufförer. I Sverige organiseras chaufförerna av Transportarbetarförbundet.

Affärsfolk anger många olika nyttor med att anlita en privatchaufför, så som bekvämlighet, produktivitet och tidbesparing. Bättre trafiksäkerhet är ett viktigt argument både för affärsfolk och äldre. Den lägre olycksrisken märks också genom att försäkringskostnaden för exklusiva bilar ofta är lägre om fordonet endast körs av en utvald chaufför.

Många företag nöjer sig inte med att deras chaufförer har körkort och lång erfarenhet som förare, utan låter dem även gå speciella utbildningar. Exempel på inriktningar är skonsam körning, vinterutbildning, körning med fyrhjulsdrift, hantering av punktering i hög fart samt för limousinföretag även skyddsteknik . Utbildning i sparsam körning har för många företag medfört både sänkt drivmedelsförbrukning och minskade utsläpp av bland annat växthusgasen koldioxid.

De flesta är anställda av diverse företag, medan en privatchaufför är en person, ofta manlig, som är direkt anställd av sin arbetsgivare att köra. Privatchaufför kan ses som en form av hushållspersonal, även om de inte arbetar i hushåll.

En lastbilschaufför med specialkompetens kan arbeta inom en rad olika områden:

 • Distributionschaufför
 • Fjärrbils-/utlandschaufför
 • Bohags- och flyttbilschaufför
 • Bygg- och anläggningschaufför
 • Kranbilschaufför
 • Specialtransportchaufför
 • Liftdumper- och lastväxlarchaufför
 • Renhållningschaufför
 • Slam- och spolbilschaufför
 • Tank- och bulkbilschaufför
 • Timmerbilschaufför
 • Djurtransportchaufför

Intervjuer med lastbilschaufförer visar att många uppskattar yrket för dess frihet. En undersökning bland ungdomar visar att det är inte ovanligt att uppfatta lastbils-/långtradarchaufför som ett drömyrke.

Trots en positiv bild av ett självständigt yrke, råder en ökande brist på lastbilschaufförer både i Sverige och i synnerhet i Europa. Enbart i Sverige behövs 7 000 nya chaufförer inom ett år, vilket motsvarar 6 % av yrkeskåren. I vissa europeiska länder är motsvarande siffra 15 %, vilket innebär att 100 % uppnås inom 7 år (förenklat: "alla byts ut"). Även inom andra chaufförsyrken råder stor brist. Bristen på kompetenta busschaufförer har av Riksdagens trafikutskott t o m uppmärksammats som ett hot mot en fungerande kollektivtrafik .

En undersökning har kartlagt varför yrkesförare byter yrke eller förtidspensioneras. Resultaten visar att oregelbundna arbetstider, muskuloskeletala besvär och missnöje med låg lön är huvudorsak bland yngre chaufförer. Äldre chaufförer slutar främst på grund av hälsoskäl, så som muskuloskeletala besvär eller hjärtsjukdom.

I Sverige är grundlönen för en lastbilschaufför ca 22 500 kr/mån (2007). För busschaufförer uppger Gamla Uppsala Buss att de betalar en grundlön på 20 650 kr/mån (2012). För motsvarande yrke vad gäller tåg, båttrafik och flyg, se lokförare, kapten och pilot.

 Läs mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 6
  Manute
  24
  0
 
comments powered by Disqus
 

Röstningsregler

 • Du kan rösta upp eller ner. Vänligen överväga att alltid sammanhanget när man röstar, t.ex. en låt ska röstas uppåt eller nedåt i förhållande till de övriga låtarna som finns på albumet, en skådespelare prestanda i jämförelse med andra aktörer i samma film, en bok med avseende på andra böcker av samma författare eller inom samma genre.
 • En omröstning kan avbrytas genom att klicka motsatt omröstning inom 24 timmar. Du kan sedan rösta igen på samma objekt.
 • Varje användare har en röst per post inom en specifik lista varje 24 timmar. Efter 24 timmar kan du rösta igen på samma objekt i samma lista.
 • Du kan rösta på så många objekt som du vill inom en lista eller på samma objekt om det är en del av en annan lista. Till exempel kan du rösta David Bowie upp eller ner på listan av pop artister såväl som på listan över indie rockartister och på listan över rockmusik artister etc.
 • Lycklig Röstning!