Q35760

Essä Bok Lista

Essä Bok Lista

Essä, även essay, (av franskans essai, "försök"), ursprunglig beteckning för en kort avhandling över ett vetenskapligt ämne och med populärt framställningssätt. Fransmannen Montaigne var den förste, som 1580 utgav skrifter med denna titel, och med honom till förebild offentliggjorde Francis Bacon (1597) sina berömda "essays", vilka i den engelska litteraturen blev förelöparna till en mängd uppsatser av samma slag. På 1700-talet utvecklades essäformen av bland andra John Dryden, Joseph Addison och Richard Steele.

Med essä förstår man numera företrädesvis faktabaserad, personligt hållen sakprosa. Det kan handla om en uppsats, vilken med ett lättfattligt språk och med anknytning till en given händelse eller till en viktig litterär företeelse behandlar någon dagsaktuell fråga. Essäer av detta slag har utgivits av bland andra Thomas Babington Macaulay, Thomas Carlyle och Ralph Waldo Emerson.

Under 1900-talet har denna genre, allteftersom tidskriftlitteraturens tillväxt, spritt sig till de flesta europeiska litteraturer. Bland berömda svenska essäister märks Viktor Rydberg, Ola Hansson, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, Frans G. Bengtsson och Horace Engdahl.

Essän som koncept har också tagits i anspråk inom andra medier utöver det skrivna ordet. Den fotografiska essän ämnar utforska ett ämne eller händelse genom en komponerad serie fotografier, ibland med en tillhörande text. Videoessän kan ses som en underkategori till dokumentärfilmen, men också som en kritisk kommentar av denna. Mycket av tekniken och stilen hos en videoessä hämtas från den dokumentära filmens, men dess fokus ligger mer i att öppet skildra ett tema eller en idé med bistående av fakta (på samma sätt som den skrivna essän tar sig an fakta med skönlitterära metoder). Exempel på videoessäer som haft stor genomslagskraft under 2000-talet är Michael Moores Fahrenheit 9/11 och Morgan Spurlocks Super Size Me.

En undergenre är den lyriska essän (engelska: lyric essay), som använder sig av poetiska medel, såsom täta radbyten. Inom den här genren skriver bland annat författarna Anne Carson och David Shields.

 Läs mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 21
  Amae
  144
  0
 
comments powered by Disqus
 

Röstningsregler

 • Du kan rösta upp eller ner. Vänligen överväga att alltid sammanhanget när man röstar, t.ex. en låt ska röstas uppåt eller nedåt i förhållande till de övriga låtarna som finns på albumet, en skådespelare prestanda i jämförelse med andra aktörer i samma film, en bok med avseende på andra böcker av samma författare eller inom samma genre.
 • En omröstning kan avbrytas genom att klicka motsatt omröstning inom 24 timmar. Du kan sedan rösta igen på samma objekt.
 • Varje användare har en röst per post inom en specifik lista varje 24 timmar. Efter 24 timmar kan du rösta igen på samma objekt i samma lista.
 • Du kan rösta på så många objekt som du vill inom en lista eller på samma objekt om det är en del av en annan lista. Till exempel kan du rösta David Bowie upp eller ner på listan av pop artister såväl som på listan över indie rockartister och på listan över rockmusik artister etc.
 • Lycklig Röstning!