Q309481

Nekrolog Bok Lista

Nekrolog Bok Lista

Nekrolog är ett grekiskt ord som kommer av nekros i betydelsen död, avliden, och logos i betydelsen lära, ord, förteckning. Dödsruna (även minnesruna eller minnesord) är den svenska benämningen för en liknande kort levnadsteckning över någon nyligen avliden person. Den är således ej detsamma som en vanlig dödsannons.

Nekrologier, (singular nekrologium) kallades de i medeltida stift, kyrkor och kloster förda förteckningarna över dödsdagar för alla de personer, vilkas åminnelse man ville hedra genom att innesluta dem i den offentliga förbönen. Sådana personer var påvar, regenter, abboter, kyrkans eller klostrets stiftare och välgörare och så vidare.

Förteckningar över medeltida nekrologier är utgivna: För Tyskland av Wilhelm Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter (6:e upplagan band 1, 1893) och i Monumenta Germaniae historica (tre band av denna samling innehåller nekrologier); för Frankrike av Molinier, Les obituaires français au moyen-age (1890). För Danmark och Skåne föreligger ett historiskt betydelsefullt nekrologium i den så kallade Liber daticus Lundensis.

 Läs mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Röstningsregler

  • Du kan rösta upp eller ner. Vänligen överväga att alltid sammanhanget när man röstar, t.ex. en låt ska röstas uppåt eller nedåt i förhållande till de övriga låtarna som finns på albumet, en skådespelare prestanda i jämförelse med andra aktörer i samma film, en bok med avseende på andra böcker av samma författare eller inom samma genre.
  • En omröstning kan avbrytas genom att klicka motsatt omröstning inom 24 timmar. Du kan sedan rösta igen på samma objekt.
  • Varje användare har en röst per post inom en specifik lista varje 24 timmar. Efter 24 timmar kan du rösta igen på samma objekt i samma lista.
  • Du kan rösta på så många objekt som du vill inom en lista eller på samma objekt om det är en del av en annan lista. Till exempel kan du rösta David Bowie upp eller ner på listan av pop artister såväl som på listan över indie rockartister och på listan över rockmusik artister etc.
  • Lycklig Röstning!