ListVote.com - List. Vote. Learn.

Listvote List
Listvote List
Listvote List

ListVote bringar faktavärlden till liv.

Vi förbereder listor över alla slags fakta och saker och gör dem väljbara och kommentarer. Detta låter användare skapa dynamiska rankningar som förändras och reflekterar förändrade trender och åsikter över tiden.

Det kommer inte att finnas några "skratta listor" som involverar kändisar eller aktuella händelser som existerar endast för flyktig njutning. ListVote-listor är endast kontrollerbara, varaktiga fakta. Tänk "Wikipedia of Lists".

ListVote webbplats är opretentiös och så enkelt som "Lista. Rösta. Lär dig." Eller "Fakta. Åsikter. Förlovning." På det här enkla och engagerande sättet skapar användarna ett opinionslager över det faktiska universet som är dynamiskt, alltid nytt och zoombart över olika aspekter, såsom tid, plats, relevans, språk och relationer med andra ämnen etc.

Lycklig lista och omröstning!

Vi är för närvarande i Beta. Registrera dig för vår mailinglista!