ListVote.com - List. Vote. Learn.

Listvote List
Listvote Vote
Listvote Learn

ListVote.com ger världen av fakta till liv. Vi förbereder faktiska listor över saker och göra dem votable och commentable, låter användarna skapa dynamiska rankingen som ändras och återspeglar förändrade yttranden över tiden.

Det blir ingen " knasiga listor "omfattar populära startlets som existerar enbart för underhållning, men " seriös "listor över verifyable fakta. Tänk " Wikipedia om listor ".

Webbplatsen är opretentiös och så enkelt som " lista. Rösta. Lär. "Eller " Fakta. Åsikter. Engagemang. "I denna enkla och engagerande sätt, ListVote.com användare skapa ett yttrande lager över den faktiska universum som är dynamisk, alltid färsk och zoombar över en mängd olika aspekter, såsom tid, plats, relevans, språk och relationer med andra ämnen etc.

Happy notering och Röstning!

We are currently in Beta. Sign up for our mailing list!